Śląsk / cała Polska

(+48) 508 178 555

godziny otwarcia : pon. – pt. 08:00–18:00

ŚWIADECTWA

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJoraz

PROJEKTOWANIE, WNĘTRZA, GRAFIKA

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Wynajmujesz lub sprzedajesz nieruchomość

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku — świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Chcesz uniknąć kary za brak dokumentu

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi grzywna do 5 tys. zł.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Kończysz budowę domu lub lokalu

Bez świadectwa charakterystyki energetycznej nie będziesz mógł zakończyć formalnie budowy. Będziesz musiał dołączyć ten dokument do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Starasz się o dofinansowanie lub dotację

Chcesz uzyskać dotację lub dofinansowanie na remont w celu poprawy poziomu ? Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wówczas niezbędne! Dzięki niemu uzyskasz dodatkowe środki na remont lub zwrot kosztów.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

ZAMÓW ON-LINE

Potrzebujesz świadectwo charakterystyki energetycznej?

Możesz załatwić to online. Już teraz skorzystaj z gotowych formularzy do wypełnienia, załączony poniżej i uzyskaj szybko potrzebny Ci dokument.

Oferuję pomoc w :

 • przygotowaniu dokumentu do spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty w celu uzyskania niezbędnych danych
 • inwentaryzacji nieruchomości w Gliwicach i okolicy oraz po umówieniu w Nowym Sączu
 • prawidłowym wypełnieniu formularza
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

FIRMA BLANKA4DESIGN

OFERUJE PRZYGOTOWANIE

ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA MIESZKAŃ, DOMÓW JEDNO I WIELORODZINNYCH ORAZ LOKALI USŁUGOWYCH

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

MIESZKANIE

Certyfikat charakterystyki energetycznej dla mieszkania. Cena uzależniona od wielkości mieszkania, dostarczonej dokumentacji oraz konieczności wykonania inwentaryzacji.

cena od 250 zł – 400zł

Brutto (z vat-em)

czas wykonania : do 3 dni roboczych

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

DOM

Certyfikat charakterystyki energetycznej dla domu jedno i wielorodzinnego. Cena uzależniona od kubatury domu, dostarczonej dokumentacji oraz konieczności wykonania inwentaryzacji.

cena od 400 zł – 800zł

Brutto (z vat-em)

czas wykonania : do 5 dni roboczych

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

LOKAL USŁUGOWY

Certyfikat charakterystyki energetycznej dla lokalu. Cena uzależniona od powierzchni lokalu, dostarczonej dokumentacji oraz konieczności wykonania inwentaryzacji.

cena od 600 zł

Brutto (z vat-em)

czas wykonania : do 10 dni roboczych

MASZ WĄTPLIWOŚCI ?

OTO NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA :

Czy i kiedy muszę mieć Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku w przypadku :

 • sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, nawet przy najmie krótkoterminowym
 • przy zakończeniu budowy, do wniosku o pozwolenie na użytkowanie
 • chęci ubiegania się o dotacje na np. „Moje Ciepło”

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane jeśli wykorzystujesz nieruchomość na własne cele i nie zamierzasz jej sprzedawać lub wynajmować.

Jak wygląda Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Wygląd świadectwo jest ustalony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zawiera najważniejsze parametry techniczne, adres, zdjęcie nieruchomości oraz zapotrzebowanie energetyczne. Wzór dokumentu znajdziecie na stronie – link

Jaką ważność ma świadectwo ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego wystawienia. Data ważności widnieje na dokumencie.

Kto może wystawić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?

Świadectwo energetyczne może być wystawiane wyłącznie przez osobę wpisaną do centralnego rejestru wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne. Rejestr znajdziecie na stronie – link

Jakiego typu budynki i lokale są zwolnione z wykonywania świadectwa energetycznego?
 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • będące miejscem kultu i działalności religijnej
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
 • będące gospodarstwami rolnymi o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok)
W jakiem formacie otrzymam świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa są przygotowywane w formie elektronicznej w formacie „pdf” i wysyłane na wskazany przy adres e-mail. Na życzenie można otrzymać dokument w wersji papierowej.

Kiedy dokument jest ważny ?

Jeśli został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Świadectw Energetycznych przez osobę do tego uprawnioną. Sprawdzić to można na stronie centralnego rejestru – link

Czy o świadectwo muszą występować wszyscy współwłaściciele nieruchomości?

Nie, świadectwo jest wystawiane na nieruchomość, nie na osoby fizyczne .

28 +

lat doświadczenia

1,000 +

projektów budynków i wnętrz

500 +

projektów graficznych

150 +

zadowolonych klientów